boek

Educatieve projecten

Groepsdynamica – Bewerker van en bijdrager aan het boek Groepsdynamica (10 ed.) in opdracht van Pearson Education. Dit boek introduceert de theorie van en het onderzoek naar groepsdynamica. In dit boek worden groepen en de manier waarop individuen in een groep functioneren bestudeerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ontwikkeling, communicatie, vaardigheden en doelen van een groep. Het boek is geschreven voor studenten aan sociale studierichtingen van het hoger onderwijs. Door de brede opzet van het boek is het bruikbaar gedurende de hele opleiding.

boek

 

 

 

 

 

 

 

Psychologie – Een Inleiding (2013) – De Nederlandse bewerking van de 7e editie van het boek Psychologie – Een Inleiding (2013) in opdracht van Pearson Education. Deze inleiding in de psychologie behandelt de basis van de psychologische wetenschap op gedegen en toegankelijke wijze. Met de kernconcepten van de psychologie als leidraad wordt de student vertrouwd gemaakt met klassieke studies, recent onderzoek en nieuwe inzichten in het vakgebied. Veel aandacht is er daarbij voor cultuur- en gendergerelateerde onderwerpen.

Zimbardo7e